Välkommen till Dicer

vi utvecklar & förvaltar fastigheter

med fokus på funktion, kvalité och service.

Funktion

I alla lägen, såväl vid nyproduktion som renovering, har vi funktion som utgångspunkt. Vi vill skapa det optimala varje gång, oavsett om det är en liten lägenhet, en stor paradvåning eller en företagslokal.

Kvalité

När vi väljer material är vi petiga, det ska vara hög kvalité rakt igenom. Badrum ska vara helkaklade, det ska vara trägolv i alla rum och köket ska vara väl utrustat. Att vara hyresgäst hos oss ska vara eftertraktat och vi är övertygade om att kvalité är viktigt.

Service

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss, oavsett vad det gäller och när behovet uppstår. Våra hyresgäster ska alltid uppleva att vi finns där och att vi är villiga att hjälpa till, vårt servicenummer är öppet dygnet runt/året om.

Om Dicer

En nöjd hyresgäst är för oss det bästa betyget på att vi gör rätt saker.

Dicer är ett modernt och resultatinriktat fastighetsbolag med högt ställda krav. Vi strävar efter att alltid leverera mer än förväntat, och som kund hos oss kan man förvänta sig funktion, kvalité och service. Arbetet med fastigheter har pågått i olika former sedan 2010, och vi brinner verkligen för det vi gör. Vi utvecklar och förvaltar egna fastigheter, i kombination med projektering samt projektledning av fastighetsförädlingar. Vårt kontaktnät är brett och vi har väl utvecklade samarbeten med kompetenta aktörer. I alla arbeten nyttjar vi behöriga entreprenörer vilka uppfyller alla krav enl. gällande branschregler, detta för såväl våtrum, el, vvs som konstruktion. Utförda arbeten kontrolleras genom egenkontroll och dokumenteras i kvalitetsdokument enligt branschpraxis.

  • Servicenummer Ånge

    0690-121 00

  • Hyresgästinformation

    Vi skickar ut hyresinbetalningsavier till våra hyresgäster kvartalsvis. Hyran ska betalas till bankgiro 5785-0943, och vara oss tillhanda senast den sista vardagen före varje månadsskifte. Ange fakt nr, kundnr eller ditt namn som referens på inbetalningen.

  • Normal uppsägningstid för bostadslägenheter är innevarande månad plus tre kalendermånader. Uppsägningen ska göras skriftligt (mail är ok). När vi har mottagit uppsägningen kommer en bekräftelse att skickas, där datum för senaste avflyttning anges tillsammans med information om besiktning, nyckelöverlämning etc.

Ledigt att hyra

Just nu har vi inget ledigt, allt är uthyrt!

Våra fastigheter

Kontakta oss